لټون کول

غزه کښې د صحت نظام تباه ۔ د صحت عالمي اداري د بيماريانو ښپواريدو انديښنه څرګنده کړي ده ۔ د غير ملکي ميډيا تر مخه د…